20160409_124338

Mânăstirea Arnota

by admin, aprilie 13, 2016

Mânăstirea Arnota este un o mânăstire ortodoxă , situată în comuna Costești, județul Vâlcea. Accesul la mânăstire se face pe un drum asfaltat până în dreptul Mânăstirii Bistrița, pentru ca mai apoi să urmeze o porțiune de 6 km de drum pietruit. Deși cariera de calcar din zonă a distrus drumul în mare măsură, actualul drum nu pune probleme celor care doresc să urce cu mașina. Pentru împătimiții mersului pe jos, există și o cărare de aproximativ 3 km ce pleacă tot de la Mânăstirea Bistrița, dar care nu este foarte accesibilă pe timp ploios sau iarna.

Situată în Munții Căpățânii, mânăstirea Arnota poartă hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica a fost ridicată de către domnitorul Matei Basarab între anii 1633 – 1636, tot în această perioadă având loc și atestarea documentară (11 iulie 1636).

Legenda spune că această mânăstire a fost ridicată de Matei Basarab după ce acesta a pierdut o bătălie cu turcii. Învinuit de turci că ar fi comis o crimă, domnitorul încearcă să scape de haidamacii turci și fuge pe sub munți până ajunge în locul unde este actualmente situată mânăstirea. Aici el se ascunde într-un lac des de răchită. Recunoscător lui Dumnezeu că a scăpat cu viață, domnitorul se hotăraște să construiască aici o mânăstire. În acest scop el a secat lacul, l-a umplut cu cărbuni și a construit Altarul fix pe locul unde a fost ascuns. Ziua în care acesta a stat ascuns în lacul cu răchită este ziua Sfinților Arhangheli, acesta fiind și motivul pentru care mânăstirea Arnota poartă acest hram.

Săpăturile arheologice din anul 1974 au certificat existența unei alte biserici la temelia acestei mânăstiri. Vechea biserica nu a fost încă datată.

Biserica zidită în stil bizantin are o lungime de numai 14.10 metri și o lățime de 5.63 metri în abside, iar altarul are o lățime de doar 3,50 metri. Pridvorul este deschis și este susținut de șase coloane masive din piatră. Ușa de la intrare este din lemn de castan și a fost sculptată în perioada premergătoare domniei lui Constantin Brâncoveanu, la cererea viitorului domnitor, așa cum reiese din inscripția de pe ea: “Aceste uși le-a făcut Constantin Brâncoveanu vel logofăt”.

În pronaosul bisericii se află două morminte: mormântul lui Matei Basarab (deși inițial fusese îngropat la Târgoviște alături de Doamna Elena, soția sa) și al lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab (mort în timpul luptelor lui Mihai Viteazul și înmormântat la catedrala din Alba Iulia).

Pe mormântul cizelat în marmură albă a lui Matei Basarb găsim inscripționat: „Aici zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu odinioară stăpân și Domn al Țării Românești, bărbat înțelept, îndurător și milostiv, întemeietor, înnoitor a multe biserici și mănăstiri; niciodată biruit, ci biruitor; și a multor învingeri, învingător prea slăvit, dușmanilor înfricoșat, prietenilor de folos, îmbogățitor al țării sale, cel ce, cu multă bogăție și întru toate îndestulat, în plină pace, a domnit douăzeci și trei de ani; a adormit întru Domnul, la cinstite bătrânețe, în anul Domnului 1654.”

Pe lângă această ctitorie, Matei Vodă a mai lăsat moștenire și alte sfinte moaște: mâna Sfântului Apostol Filip, mâna Sfântului Ierarh Mihail al Snaidei, palma Sfintei Mucenițe Marina, etc. Toate aceste sfinte moaște, cumpărate probabil de la Sfântul Munte, se află astăzi la Mânăstirea Horezu.

Pictura de la Mânăstirea Arnota a fost realizată de Stroe din Târgoviște, iar zugravul Ioanichie Sin Preda a intervenit asupra picturii cu ocazia renovării din anii 1705 – 1706.

Deși inclusă pe lista monumentelor arhitectonice de importanță națională, Mânăstirea Arnota a avut de suferit de-a lungul celor peste 40 de ani de exploatare minieră. Situată pe un munte format din calcar, a cărui extragere se face doar prin dinamitare, mânăstirea a avut de suferit din punct de vedere structural – parte din vechile ziduri au fost fisurate, iar picturile au fost degradate iremediabil.

Mânăstirea Arnota are o importanță istorică și o valoare patrimonială deosebită, motiv pentru care, daca vă aflați în zonă, trebuie să o vizitați. Liniștea ce a pus stăpânire pe acest loc și peisajul superb care se vede de pe micul deal din fața mânăstirii, sunt ingredientele perfecte pentru o după-amiază liniștită.

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>